Regulamin strony madrex.pl

Niżej zamieszczono ważne reguły korzystania z witryny i dodawania tekstów na madrex.pl.

Postanowienia ogólne:
– Żeby mieć możliwość maksymalnie korzystać z serwisu oraz dodawać w nim artykuły, trzeba wykonać darmową rejestrację.
– Rejestracja na stronie jest równoznaczna z udzieleniem zgody na warunki przedstawione w regulaminie.
– Wraz z art. 116 Ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych z 4 lutego 1994 r., zakazane jest kopiowanie i przedrukowywanie tekstów zamieszczonych na blogu madrex.pl. Naruszenie tego przepisu wiąże się ze zawiadomieniem organów ścigania.
– Autor jest w pełnym stopniu odpowiedzialny za umieszczony artykuł. Posiadacz bloga nie ponosi odpowiedzialności za uszczerbki będące wynikiem wykorzystania treści opublikowanych na witrynie.
– Twórca artykułu ogłasza, że posiada zupełne prawa autorskie.
– Teksty nie mogą być umieszczane na odmiennych witrynach ani przed, ani po zamieszczeniu ich na madrex.pl.
– Publikacje, które nie realizują wymagań, mogą zostać odrzucone. Właściciel strony ma możliwość niewyrażenia zgody bez zdradzania prawdziwej przesłanki.
– Na madrex.pl funkcjonuje ograniczenie odpowiedzialności posiadacza strony. Użytkownik wie, że blog ma charakter informacyjno-rozrywkowy, analogicznie jak prezentowane na nim teksty. Nie stanowią one sugestii ani zaleceń w danych okolicznościach. Dodawane treści prezentują osądy ich twórców. Administrator nie jest odpowiedzialny za zawartość komentarzy wyświetlanych pod artykułami.

Publikowanie treści w serwisie
– Treść artykułu winna być niesprzeczna z regułami polskiej poprawności językowej. Teksty z uderzającymi pomyłkami nie będą opublikowane.
– Treść artykułu powinna mieć charakter informacyjno-rozrywkowy i być ciekawa dla internautów.
– Każdy artykuł powinien być oryginalny, zastanawiający i jasny dla internautów.
– Umieszczane artykuły powinny mieć minimum 2500 znaków bez odstępów.
– W publikacji możliwe jest wstawienie najwyżej 1 linka w postaci URL lub brand.
– Tekst i linki wiodące do zewnętrznych odnośników nie mogą obejmować zawartości sprzecznych z prawem oraz tematów dla pełnoletnich.
– Do każdej publikacji wypada załączyć obrazek. Zdjęcie nie może łamać przepisów Ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych.