Warto pamiętać o tym, że odległość krawędzi stołu od ściany powinna wynosić co najmniej 1 metr, aby możliwe było swobodne przejście wokół stołu i odsunięcie krzesła przy wstawaniu.